Welkom

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Iets om oor na te dink

Die gevaar lê binne

Die grootste gevaar vir die Christendom lê nie in ander gelowe nie - hoe groot en hoe sterk hulle ook mag wees. Dit lê veel nader, dit lê in die Christendom self. As die Christendom self verswak, dan kan nie voorsien word hoe sleg dit in die toekoms sal gaan nie. As aan eie geloof getwyfel word, word die bene swak waarop die Christendom in die stryd teen die geeste van die tyd moet staan. Sinkretisme (vermenging van gelowe) is dus allereers vir ons binne die Christendom ‘n probleem. Wie is Jesus vir ons? Wat dink óns van die Christus? Hierdie eeue oue vraag wat Jesus self eenmaal aan sy dissipels gestel het, is nog volkome aktueel. Is Hy één van vele, of is Hy die Enige? Wie Hom een van vele laat wees, verloor Hom; wie Hom die enigste laat wees, wen en behou Hom. En daarby baat nie alleen ons nie, maar ook ander.
K Exalto (Jezus, de enige weg - 1991)

Wat's nuus?

“Ons verstaan dat die mense in Europa bang is vir vlugtelinge, maar ek hoop dat julle nooit sal veralgemeen en in elke vlugteling ‘n verdagte sien nie.” Dit is woorde van Edward Awabdeh (59), predikant uit die Siriese Damaskus.
In 2015 was pous Franciskus die eerste Katolieke leier wat ʼn Waldensiese kerk besoek het, en by dié geleentheid verskoning aangebied het vir die Roomse vervolging van Gereformeerde Christene in die verlede.
Die maand waartydens die moslems vas – Ramadan – is ‘n goeie rede om vir hul te bid.
Christelike kommentators meen dat daar vir regters min of geen regsgronde oorbly om gelowiges teen die ondermyning van godsdiensvryh
Nuwe handgeskrewe aantekeninge van die kerkhervormer Maarten Luther, uit die tyd toe hy as ʼn Rooms-Katolieke monnik in Erfurt studeer het, is onlangs ontdek.