Welkom

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Iets om oor na te dink

Hoe kan ons God ken?

Wie is God? Wanneer hierdie vraag slegs in die lig van ons menslike ervarings en beskouings benader word, is die gevolg 'n lang reeks menslike godsbeelde sonder enige sekerheid. Vir 'n werklike antwoord op hierdie vraag is ons dus nie op ons menslike ervaring aangewese nie, maar op die goddelike openbaring. Ons sou God nie kon geken het as Hy Hom nie deur ons laat ken het nie. Ons kan per slot van sake geen sinvolle woord oor God sê sonder om met God se Woord rekening te hou nie. Vir sommige mense is dit 'n hinderlike gedagte, ander noem dit 'n voorbeeld van Christelike arrogansie. Dit is inderdaad 'n struikelblok. Dit is die struikelblok van die Sola Scriptura - slegs deur die Skrif. Hierdie siening hou verband met die erkenning van die menslike bankrotskap, die verblinding weens ons afval van God, en die onmag om uit onsself God werklik te ken.
HGL Peels (Heilig is zijn Naam, p 24)

Wat's nuus?

“Ons verstaan dat die mense in Europa bang is vir vlugtelinge, maar ek hoop dat julle nooit sal veralgemeen en in elke vlugteling ‘n verdagte sien nie.” Dit is woorde van Edward Awabdeh (59), predikant uit die Siriese Damaskus.
In 2015 was pous Franciskus die eerste Katolieke leier wat ʼn Waldensiese kerk besoek het, en by dié geleentheid verskoning aangebied het vir die Roomse vervolging van Gereformeerde Christene in die verlede.
Die maand waartydens die moslems vas – Ramadan – is ‘n goeie rede om vir hul te bid.
Christelike kommentators meen dat daar vir regters min of geen regsgronde oorbly om gelowiges teen die ondermyning van godsdiensvryh
Nuwe handgeskrewe aantekeninge van die kerkhervormer Maarten Luther, uit die tyd toe hy as ʼn Rooms-Katolieke monnik in Erfurt studeer het, is onlangs ontdek.