Omdat die kerk leef van die verlossing en goedheid wat God gee, daarom sal die lof op God altyd ’n vaste plek in die midde van die gemeente hê.

J Kamphuis