Mense kan vir ure praat oor die kerk wat te liberaal of te konserwatief is, sonder dat die Christus-van-die-kerk ook maar een keer genoem word – en dit terwyl alles in die kerk oor Hom gaan!

D de Jong