Die krag van die prediking is die grootste krag van reformasie in die kerk.

HC Hanko