Matteus 4:1-11 - Christus se eerste ampstaak: Deur Satan versoek

Artikel
Outeur: 
Meijer, GJ
Bron: 
Kompas
Bladsye: 
3
Vlak: 
Kategorieë: