Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.
Genesing wat die Here onmiddellik gee in antwoord op gelowige gebed sónder die bemiddeling van die mediese wetenskap, teenoor die genesing van God met of sonder gelowige gebed, maar ook met of sonder die gebruik van geneesmiddels, onderworpe aan die soewereine wil van God.
Subscribe to Argief - Nuusberigte

Iets om oor na te dink

Hoe kan ons God ken?

Wie is God? Wanneer hierdie vraag slegs in die lig van ons menslike ervarings en beskouings benader word, is die gevolg 'n lang reeks menslike godsbeelde sonder enige sekerheid. Vir 'n werklike antwoord op hierdie vraag is ons dus nie op ons menslike ervaring aangewese nie, maar op die goddelike openbaring. Ons sou God nie kon geken het as Hy Hom nie deur ons laat ken het nie. Ons kan per slot van sake geen sinvolle woord oor God sê sonder om met God se Woord rekening te hou nie. Vir sommige mense is dit 'n hinderlike gedagte, ander noem dit 'n voorbeeld van Christelike arrogansie. Dit is inderdaad 'n struikelblok. Dit is die struikelblok van die Sola Scriptura - slegs deur die Skrif. Hierdie siening hou verband met die erkenning van die menslike bankrotskap, die verblinding weens ons afval van God, en die onmag om uit onsself God werklik te ken.
HGL Peels (Heilig is zijn Naam, p 24)