Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
’n Beroepskeuse kan in ’n welvaartstyd moeilik wees. En tog vra die Here van ons om ook in hierdie tyd te luister wat Hy vir ons lewe voor oë het. Want Hy roep ons vir ’n goddelike beroep.
Die herdenking van Goeie Vrydag kan nie verby gaan sonder 'n bewussyn van sonde nie.
Subscribe to Argief - Nuusberigte

Iets om oor na te dink

Die doel van onderwys

God se doel met Christelike onderwys is nie negatief nie. Dit het niks te doen met hoe sleg dinge gaan, of met negatiwiteit oor openbare skole nie. Dit is nie sy wil om ons kinders te isoleer nie, maar om hulle met vertroue in ʼn Bybelse wêreldbeskouing te bou, sodat hulle gereed sal wees om produktief te wees, om elke roeping te beskou as voltydse diens in die saak van Christus. Hulle moet ten volle verstaan dat hulle deur God na sy beeld geskape is, om Hom op elke terrein van die leerplan en van die lewe te verheerlik.
F Carpenter (Christian education is the answer, 1995)