Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.
Genesing wat die Here onmiddellik gee in antwoord op gelowige gebed sónder die bemiddeling van die mediese wetenskap, teenoor die genesing van God met of sonder gelowige gebed, maar ook met of sonder die gebruik van geneesmiddels, onderworpe aan die soewereine wil van God.
Subscribe to Argief - Nuusberigte

Iets om oor na te dink

Kragtige prediking

’n Preek sal geen gesag en krag hê, as dit nie gekenmerk word deur waarheid wat deur die Gees gehandhaaf kan word nie. Die Woord van God moet uitgelê word. Dit behoort die hart van die preek te wees. Daar bestaan ‘n wesenlike gevaar dat ons oormatig besorg raak oor dinge soos die voordrag, terwyl die Nuwe Testament aandring op die inhoud: “... laat dit wees soos woorde van God” (1 Pet. 4:11). Die gesag van die prediking kom uit die teks van die Skrif. Dit is God wat met krag Sy eie Woord handhaaf.
I Murray (Lloyd-Jones on the authority of preaching, 2001)