Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

Iets om oor na te dink

Die werk van die Drie-Enige God

In sy werk oor die Heilige Gees gee Abraham Kuyper 'n nuttige onderskeid tussen die besondere take van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy wys dat "in elke werk wat deur Vader, Seun en Heilige Gees gesamentlik uitgevoer word, die krag om voort te bring van die Vader uitgaan; die krag om te orden van die Seun; die krag om te vervolmaak van die Heilige Gees." Volgens Kuyper moet ons aan die Vader dink as die Outeur van alle dinge, aan die Seun as die Middelaar van alle dinge, en aan die Gees as die Vervolmaker van alle dinge.
CP Venema, 1991 (I believe in the Holy Spirit)

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.
Genesing wat die Here onmiddellik gee in antwoord op gelowige gebed sónder die bemiddeling van die mediese wetenskap, teenoor die genesing van God met of sonder gelowige gebed, maar ook met of sonder die gebruik van geneesmiddels, onderworpe aan die soewereine wil van God.
Subscribe to Argief - Nuusberigte