Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
’n Beroepskeuse kan in ’n welvaartstyd moeilik wees. En tog vra die Here van ons om ook in hierdie tyd te luister wat Hy vir ons lewe voor oë het. Want Hy roep ons vir ’n goddelike beroep.
Die herdenking van Goeie Vrydag kan nie verby gaan sonder 'n bewussyn van sonde nie.
Subscribe to Argief - Nuusberigte

Iets om oor na te dink

Liefde is die rede

Liefde is van die allergrootste belang in die verbondsverhouding wat God met ons het. God self is liefde (1 Johannes 4:8). Liefde is die beweegrede vir ons verlossing: “ .. om voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus” (Ef. 1:4,5) “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het” (Joh. 3:16). Die werk van die Heilige Gees wek in ons die liefdevolle uitroep “Abba, Vader!” (Gal. 4:6). Liefde is waaroor die verlossing gaan.