Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
’n Beroepskeuse kan in ’n welvaartstyd moeilik wees. En tog vra die Here van ons om ook in hierdie tyd te luister wat Hy vir ons lewe voor oë het. Want Hy roep ons vir ’n goddelike beroep.
Die herdenking van Goeie Vrydag kan nie verby gaan sonder 'n bewussyn van sonde nie.
Subscribe to Argief - Nuusberigte

Iets om oor na te dink

God weet wat die beste vir my is

Mense dink soms dat die doel van gehoorsaamheid aan God se wet eenvoudig is om Hom gelukkig te hou. Dit is waar dat Hy bly is as ons sy wet onderhou, maar die rede waarom God sy wet aan ons gegee het, is nie tot sy eie beswil nie, maar tot ons beswil. Dit is die God wat die Skepper is van menslike lewe, die God wat weet wat die beste is vir sy mense en vir alle mense. Die Tien Gebooie word dikwels beskryf as die Vervaardiger se instruksies -- vir hoe menslike lewe die beste kan funksioneer. Daar is die meeste vervulling en blydskap in ons lewe wanneer ons God se wet gehoorsaam.