Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
’n Beroepskeuse kan in ’n welvaartstyd moeilik wees. En tog vra die Here van ons om ook in hierdie tyd te luister wat Hy vir ons lewe voor oë het. Want Hy roep ons vir ’n goddelike beroep.
Die herdenking van Goeie Vrydag kan nie verby gaan sonder 'n bewussyn van sonde nie.
Subscribe to Argief - Nuusberigte

Iets om oor na te dink

Gebedslewe van die predikant

As daar enigiemand op aarde is wat verplig is om die gebod "om sonder ophou te bid" uit te voer, is dit sekerlik die Christelike predikant. Hy het besondere versoekings, buitengewone beproewinge, sonderlinge probleme; hy moet met God omgaan in ontsagwekkende verhoudings, en met mense in geheimsinnige belange; hy het daarom baie meer genade nodig as gewone mense, en aangesien hy dit weet, word hy voortdurend daartoe beweeg om hom op die sterke te beroep vir krag, en om te sê, 'Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?"