Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.
Genesing wat die Here onmiddellik gee in antwoord op gelowige gebed sónder die bemiddeling van die mediese wetenskap, teenoor die genesing van God met of sonder gelowige gebed, maar ook met of sonder die gebruik van geneesmiddels, onderworpe aan die soewereine wil van God.
Subscribe to Argief - Nuusberigte

Iets om oor na te dink

Die sentrale vraag

Die beeld van God wat ons vir onsself vorm, het groot gevolge vir ons hele geloofslewe. Ons siening van onsself, die medemens en die daaglikse bestaan is hiervan afhanklik. Die dryfvere agter ons optrede en ons lewenskeuses word hierdeur gevoed. Ons gebed en ons lofsang, ons troos en ons toekomsverwagting word bepaal deur ons voorstellings van God. Wie is God? Dit is en bly 'n vraag van kardinale belang.
HGL Peels (Heilig is zijn Naam, p 22)