Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

Iets om oor na te dink

Die gevaar lê binne

Die grootste gevaar vir die Christendom lê nie in ander gelowe nie - hoe groot en hoe sterk hulle ook mag wees. Dit lê veel nader, dit lê in die Christendom self. As die Christendom self verswak, dan kan nie voorsien word hoe sleg dit in die toekoms sal gaan nie. As aan eie geloof getwyfel word, word die bene swak waarop die Christendom in die stryd teen die geeste van die tyd moet staan. Sinkretisme (vermenging van gelowe) is dus allereers vir ons binne die Christendom ‘n probleem. Wie is Jesus vir ons? Wat dink óns van die Christus? Hierdie eeue oue vraag wat Jesus self eenmaal aan sy dissipels gestel het, is nog volkome aktueel. Is Hy één van vele, of is Hy die Enige? Wie Hom een van vele laat wees, verloor Hom; wie Hom die enigste laat wees, wen en behou Hom. En daarby baat nie alleen ons nie, maar ook ander.
K Exalto (Jezus, de enige weg - 1991)

CB Nuus

Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.
Genesing wat die Here onmiddellik gee in antwoord op gelowige gebed sónder die bemiddeling van die mediese wetenskap, teenoor die genesing van God met of sonder gelowige gebed, maar ook met of sonder die gebruik van geneesmiddels, onderworpe aan die soewereine wil van God.
Subscribe to Argief - Nuusberigte