RSS se blog

Wie is God?

Wat sien ons in die Ou Testament gebeur? Die een mislukking na die ander. Telkens is Israel ontrou, en verbreek God se volk die verbond. Dit is ‘n geskiedenis soos van ‘n voortgaande wedloop. Hoe verder dit vorder, hoe meer word twee dinge duidelik. Ten eerste dat die mens reddeloos is, omdat hy hopeloos ontrou is. Ten tweede dat God, deur gerig en genade, wel sy trou hou.

Die les van die vervolgde kerk

Die organisasie Open Doors vestig ons aandag steeds weer op die vervolgde kerk. Met al die jihadistiese geweld is dit, helaas, ʼn aktuele onderwerp. Hoe beïnvloed die lewe en die getuienis van die vervolgde mede-Christene my geloofslewe? My omstandighede is so anders. Dit ontroer my, maar ek weet nie wat om verder daarmee te doen nie.

Hoe is die kerk in die gemeenskap sigbaar?

Die kerk moet ongetwyfeld missionêr besig wees, maar moet nie so daarmee oorweldig word dat dit nie meer ʼn opvallend kenmerkende posisie, met ʼn onverskrokke boodskap en etiek, in die samelewing inneem nie.

Praktiese stappe om sonde uit te roei

Alle ware gelowiges het sonde wat in hulle oorgebly het in hierdie lewe. Romeine 7:23 “…maar ek vind in my doen en late `n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my `n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is.”

Daarom word ons beveel om `n einde te maak aan die sonde (Romeine 8:13; Kolossense 3:5).

Hoe moet dit gedoen word?

Die toekoms van Suid-Afrika vir jou en my

Met twintig jaar se ANC-bewind agter die rug wonder ‘n mens wat die volgende twingtig jaar gaan inhou. Meer groei en voorspoed soos die ANC voorspel, of staan  groot moeilikheid en agteruitgang voor die deur?

Mens, waarom lyk die wêreld so?

Waar is God in hierdie swaarkry, deurmekaar wêreld?  Waar was God tydens die tsunamis in Japan?  Waar was God tydens die 2001 terreuraanvalle op New York?  Waar was God tydens die moorde op die Jode in die tweede wêreldoorlog?  Dit is moeilik om antwoorde op hierdie vrae te kry.  In 2002 het die kontroversiële boek van Prof. Adrio König  God, waarom lyk die wêreld so?, verskyn.  König het ’n nuwe oplossing vir die probleem van swaarkry probeer bied, maar in die proses het König egter God se almag betwyfel.

Geld en geestelike gawes in botsing

Komponiste en teksskrywers moet sekerlik vergoed word vir hulle werk, maar nie vir die gratis gawes van die Gees nie. Daar is ʼn afstand tussen die praktyk van die vergoeding vir artistieke werk in die kerk en die manier waarop die Nuwe Testament oor die gawes van die Gees praat.

Pastoraat van hart tot hart

Wat maak van ʼn gesprek ʼn pastorale gesprek? ʼn Ouderling of dominee wat met iemand oor die geloof wil praat, vind dikwels dat dit moeilik is om dit goed te doen. Die Nederlands Hervormde predikant, ds. C Bregman skryf hieroor die volgende.

Gelowiges word deur opgrawings mislei

Die aantal nuwe argeologiese opgrawings in Israel neem af, maar meer as ooit reën dit van persberigte oor die mees fantastiese vondse

Die “rand” van die kerk

Het die kerk ʼn rand? Die vraag self is al besonders, asof ons daaroor moet besluit. En as dit moet, wie moet die knoop deurhaak? Iemand wat tot die kern behoort? Ek dink aan Jesus wat na sondaars toe gegaan het, en nie deur die “kernlede” van sy volgelinge verstaan is nie.

Bladsye

Subscribe to RSS - RSS se blog