In 2015 was pous Franciskus die eerste Katolieke leier wat ʼn Waldensiese kerk besoek het, en by dié geleentheid verskoning aangebied het vir die Roomse vervolging van Gereformeerde Christene in die verlede.

Die Pous het op 7 Junie 2016 oudiënsie verleen aan die President van die World Communion of Reformed Churches (WCRC), prof. Jerry Pillay van die Universiteit van Pretoria, en eerwaarde Chris Ferguson, Sekretaris-Generaal van die Bond, in die aanloop tot die volgende Konsilie van die RK wat in 2017 in Leipzig sal plaasvind. Die Pouslike afvaardiging het onder meer bestaan uit vader Avelino Gonzàlea-Ferrer van die Vatikaan se Lessenaar vir Bevordering van Christelike Eenheid en Dialoog met Gereformeerde Kerke. Die gesprek het gegaan oor bevordering van groter gemeenskaplikheid, gesamentlike sending en ekumeniese betrokkenheid, met sterk fokus op ekonomiese, geslagtelike en ekonomiese geregtigheid in die kerk en die breër gemeenskap. Avelino het ná die oudiënsie verwys na harmonie tussen die RK en gereformeerdes wat met die “Accra Belydenis” van gereformeerde kerke 2004, en die onlangse Pouslike ensikliek ‘Laudatio Si’ na vore gekom het. Hy het ook verwys na ʼn klaarblyklike voorneme van die WCRC om in te stem met ʼn Gesamentlike Verklaring oor die Leer van die Regverdigmaking.

(Bron: Christianity Today, 19 Junie 2016)