In geloof kan ek sê dat ek genees word deur my siekte, verryk word deur my armoede, en gesterk word deur my swakheid. +Anon
Verwondering is die basis van erediens. +Anon
Hoe meer ek alles oorgee aan die Here, hoe makliker word die weggee van ander dinge aan my naaste. +Anon
Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering. +Anon
Die gemeente moet die predikant vol-bid, dan sal die predikant die gemeente vol-preek. +Anon
Christelike toleransie maak altyd seer. As ons geen pyn voel nie, is dit nie toleransie nie, maar blote onverskilligheid. +Anon
Wat God se liefde wil bewerk, ontsê sy almag Hom nie. +Anon
Ons vra die Here te vinnig vir vergifnis, en te min vir berou oor ons sonde. +Anon
Net soos met die geloof, geld dit ook vir die gebed: Dit is nie die waarde of intensiteit van my gebed wat my aanneemlik voor God maak nie, maar Christus! +Anon
Laat ons versigtig wees om nie die Skrif te “bestudeer” totdat ons ons eie sin kry nie. +Anon