Is gebed jou stuurwiel of jou spaarwiel? +Anoniem
Voordat ons die kruis kan sien as iets wat vir ons gedoen is, moet ons dit eers sien as iets wat deur ons gedoen is. +Anoniem
Soms kalmeer die Here die storm; soms laat Hy die storm woed en kalmeer Hy sy kind. +Anoniem
Christenskap is hoop - dit kyk vorentoe en beweeg vorentoe. +Anoniem
Geen Christen gaan in die regte rigting as sy rug na God gekeer is nie. +Anoniem
Mense verwerp nie die Bybel omdat hulle foute daarin vind nie, maar omdat dit foute in hulle vind. +Anoniem
In God se werk sien ons sy hand, maar in sy Woord sien ons sy gesig. +Anoniem
’n Goeie Christelike moeder kan deur haar houding en gedrag baie doen om haar kinders te wys hoe God met ons omgaan. +Anoniem
Heiliging is die begin van die heerlikheid (in die hemel), die heerlikheid is die voltooiing van die heiliging. +Anoniem
Om steeds meer soos Christus te wees, wees steeds meer met Christus. +Anoniem