Die bron van al ons probleme is dat ons nie die Skrifte ken nie. +Chrysostomus