Die bloed van die martelare is die saad van die kerk.

Tertullianus