Welkom

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Iets om oor na te dink

Nie sien nie, maar hoor

Hoewel in besonder die Ou Testament soms baie mensvormig oor God kan praat (God se arm, neus, mond, ens.), kan die beeld wat die mens konkreet van God wil vorm nie in groter besonderhede beskryf word nie. Nêrens word daar in die Ou Testament vermeld dat 'n mens die HERE se gesig gesien het nie. Daar is ook geen beskrywing van God se voorkoms nie. God is per slot van sake die Onsienlike (1 Tim. 1:17), wat 'n ontoeganklike lig bewoon, en wat geen mens gesien het of kan sien nie (1 Tim. 6:16). Hoe sou die menslike denke en verbeelding Hom dan ook kon bevat? Dit gaan nie oor wat gesien kan word nie, maar eerder oor dit wat gehoor kan word: "Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige Here" (Deut. 6:4). God is immers die Lewende wat gespreek het en spreek. Deur sy woord kry die mens 'n beeld van wie Hy is. "En die HERE het met julle uit die vuur gespreek; julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie - net 'n stem was daar. Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig..." (Deut. 4:12,13). En wat het Israel gesien? "Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het" (Ex. 20:22).
HGL Peels (Heilig is zijn Naam, p 13)

Wat's nuus?

“Ons verstaan dat die mense in Europa bang is vir vlugtelinge, maar ek hoop dat julle nooit sal veralgemeen en in elke vlugteling ‘n verdagte sien nie.” Dit is woorde van Edward Awabdeh (59), predikant uit die Siriese Damaskus.
In 2015 was pous Franciskus die eerste Katolieke leier wat ʼn Waldensiese kerk besoek het, en by dié geleentheid verskoning aangebied het vir die Roomse vervolging van Gereformeerde Christene in die verlede.
Die maand waartydens die moslems vas – Ramadan – is ‘n goeie rede om vir hul te bid.
Christelike kommentators meen dat daar vir regters min of geen regsgronde oorbly om gelowiges teen die ondermyning van godsdiensvryh
Nuwe handgeskrewe aantekeninge van die kerkhervormer Maarten Luther, uit die tyd toe hy as ʼn Rooms-Katolieke monnik in Erfurt studeer het, is onlangs ontdek.