Welkom

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
  Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo? Lees verder  
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Iets om oor na te dink

Skuldige stilte

Is dit nie die oorsaak van ons skuldige stilswye nie? Ons praat nie vir Christus nie, want ons het sy Naam nie só lief dat ons nie kan verdra om Hom sonder erkenning en sonder verering te sien nie. As ons oë maar oop was om sy heerlikheid te sien, en as ons maar deur sy openlike vernedering onder die mense gekrenk was, sou ons nie kon swyg nie. Dan sou ons eerder die woorde van die apostel laat hoor: “ ... vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie” (Hand. 4:20).
J Stott (Our guilty silence, p 22)