Welkom

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
  Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo? Lees verder  
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Iets om oor na te dink

Grondslag van leuens

Die grondslag van Hindoeisme, Boeddhisme, animisme en die meeste ander gelowe kan in Genesis 3:1-7 gevind word. Die vier leuens, of geestelike foute, is die volgende: 1. Ontken die werklikheid van die dood. "Julle sal gewis nie sterwe nie" (vs. 4). 2. Bevraagteken die gesag van God se Woord. "Is dit ook so dat God gesê het..." (vs. 1). 3. Vergoddelik jouself. "Sodat julle soos God sal wees" (vs. 5). 4. Maak jou begeerte meer gesaghebbend as God se Woord. "Toe sien die vrou dat die boom goed was..." (vs. 6). Satan het nooit hierdie vier grondslae van bedrog verander nie. Hy het hulle bloot telkens in ander gewade geklee in verskillende tye en verskillende kulture.
J de Vries, 1990 (How the New Age infiltrates)