2 Petrus

2 Petrus 1:19-21 - Die Vaste Profetiese Woord

Jordaan, G.J.C.
Subscribe to RSS - 2 Petrus