Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

Iets om oor na te dink

Uitverkiesing nie sonder Christus

Die uitverkiesing kan slegs verkondig word as uitverkiesing in Christus. Elke uitverkorene kom in 'n verhouding tot Christus te staan. Sonder Christus is dit nie Bybels, en daarom ook nie evangelies om van die uitverkiesing te praat nie. Die dreiging van 'n ewige oordeel hou direk verband met die afwysing van die evangelie. Wie in ongeloof en ongehoorsaamheid die evangelie verwerp, sorg self daarvoor dat die deur gesluit bly.
WH Velema, 1999

CB Nuus

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.
Subscribe to Argief - Nuusberigte