Algemene Biblioteek

Helmantel Prent

Welkom by die Christelike Biblioteek. Ons doel is om uitgesoekte en kwaliteit Skriftuurlike materiaal gratis beskikbaar te maak. Ons is elke dag besig om te groei, en ons hoop om binnekort ’n volwaardige Afrikaanse Biblioteek te wees...

’n Skrifgetroue Biblioteek in elke huis!

Iets om oor na te dink

Ware liefde

As ons nie intolerant is teenoor alle populêre verdraaiings van liefde nie, bewys ons nie egte liefde nie. Meeste van die hedendaagse verwysings na liefde ignoreer hierdie beginsel. “Liefde” word deesdae gesien as ’n oneindige verdraagsaamheid wat sonde oorsien en wat goed en kwaad as gelykes omhels. Dit is nie liefde nie, dit is onverskilligheid. God se liefde is glad nie so nie. Onthou, die hoogste bewys van God se liefde is aan die kruis, waar Christus ons “liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ’n gawe en offer aan God tot ’n lieflike geur”.
JF MacArthur (True Love, 2004)

CB Nuus

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo?
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.
Subscribe to Argief - Nuusberigte