Kerklike vergaderings en kerkverband

Bladsye

Die Kerkraad en Meerdere Vergaderings

Meijer, J.G.

'Die Heilige Gees en Ons'

Meijer, J.G.

Die GKSA en die Waarde van Kerkvergaderings

Howell, Jac

Sinodebesluite en die vryheid van die plaaslike kerk

Breytenbach, H

'n Kosjer lysie van verbode kansels

Buys ALA

Appelleer, maak beswaar... of konformeer

van der Merwe DCS

Ratifikasieplig

Meijer JG

Die ratifikasieproses

Meijer JG

Kerklike besluitvaardigheid

Meijer GJ

Kerkrade en die toepassing van sinodebesluite

Meijer GJ

Bladsye

Subscribe to RSS - Kerklike vergaderings en kerkverband