Lukas

Bladsye

Lukas 2:14 - God het die Wêreld Liefgehad!

Wisselink, F.

Lukas 1 - Elisabet die Grenswagter

Korving, H.

Lukas 1 - Sagaria die Grenswagter

Korving, H.

Lukas 15:1-10 - Sondaars Welkom, Wees Bly!

Boersma, Dirk Maurits

Lukas 1:46-55 - Maria Loof God vir Sy Groot Dade

Droomer, N.

Lukas 1:3-4 - Die Evangelie is Goeie Medisyne en die Getroue Geskiedenis vir vandag se Theofilusse!

Nel, P.

Lukas 5:39 - Die Oue is Beter

Viljoen, E.

Lukas 5:12-16 - Ek Wil, word Gereinig

Viljoen, E.

Lukas 1:1-4: Dokter Lukas skryf noukeurige geskiedenis ter wille van ons geloofsekerheid

Nel P

Lukas 2:13 - Christus se soldate loof

De Bruijne ALT

Bladsye

Subscribe to RSS - Lukas