Nuwe mens in Christus

Bladsye

Transformasie

Floor, L.

Jakobus 1:1-12 Beproewing

Van 't Spijker G

Jakobus 1:12-27 God se Woord en ons woord

Van 't Spijker G

Jakobus 2:1-13 Sonder aansien van die persoon

Van 't Spijker G

Jakobus 2:14-26 Vrugbare geloof

Van 't Spijker G

Jakobus 3:1-12 Gevaarlike tonge

Van 't Spijker G

Is ons reeds in die hemel?

De Klerk B

Verantwoordelike koningskap

Du Plessis MJ

Is dit ingewikkeld om 'n Christen te wees?

Mulder A

Staan vas in die Here

Viljoen E

Bladsye

Subscribe to RSS - Nuwe mens in Christus