Ouderlinge en diakens

Verkiesing van Ampsdraers

Breytenbach, Hannes

Eenheid in verskeidenheid in die ampsdiens

Visser JR
Subscribe to RSS - Ouderlinge en diakens