Ouderlinge en diakens

Eenheid in verskeidenheid in die ampsdiens

Visser JR
Subscribe to RSS - Ouderlinge en diakens