Sang

Bladsye

Gesamentlike Verering

Veith, G.E.

Die Plek en Taak van Sang en Musiek in die Erediens

Barnard, A.C.

Geen Boek soos die Psalmboek

D'Assonville, V.E.

Loof God met die Psalms

Sing soos Jy Glo en Glo soos Jy Sing

Smelik, J.

Die Afrikaanse Psalmberyming

D'Assonville, V.E.

Die Psalmboek in Noord-Afrika

D'Assonville, V.E.

Die Psalms in Suid-Afrika

D'Assonville, V.E.

Christus in die Psalms

Du Toit, JD

Die "Sleutel van die Kennis" (Lukas 11:52) en die Psalmomdigting 2001

D'Assonville, V.E.

Bladsye

Subscribe to RSS - Sang