Verskillende belydenisgeskrifte

Hervormingsdaggetuienis 31 Oktober 2000

Evaluering van die Belharbelydenis

Danzfuss, T.

Belhar Belydenis – Waarom onskriftuurlik?

Bogaards, A

'n Bespreking van die Belhar belydenis

Prinsloo PJG

Die Belydenis van Belhar is om ‘n verskeidenheid van redes nie aanvaarbaar as Belydenisskrif vir die NGK nie.

Subscribe to RSS - Verskillende belydenisgeskrifte