Jesus Christus

Daar is 8 sub-kategorieë onder hierdie afdeling
Kategorie Sub-kategorieë Artikels
Persoon van Christus38
Vernedering311
Verhoging314
Versoeningnone5
Oorwinningnone6
Ampte (Profeet, Priester, Koning)none3
Middelaarnone1
Christennone4
Subscribe to RSS - Jesus Christus