Jesus Christus

Daar is 8 sub-kategorieë onder hierdie afdeling
Kategorie Sub-kategorieë Artikels
Persoon van Christus39
Vernedering311
Verhoging314
Versoeningnone5
Oorwinningnone6
Ampte (Profeet, Priester, Koning)none3
Middelaarnone2
Christennone4
Subscribe to RSS - Jesus Christus