Sonde en Vergifnis

Daar is 6 sub-kategorieë onder hierdie afdeling
Kategorie Sub-kategorieë Artikels
Algemeennone7
Sondeval en Erfsondenone2
Sonde en strafnone1
Heerskappy van die satannone2
Vergifnis (van God)none4
Vergifnis (van mense)none8

Hy vir wie baie vergewe is, het baie lief

Kleijn C

Self-liefde

Boiten HJ

God versoen

Bremmer RH
Subscribe to RSS - Sonde en Vergifnis