Die gemeente moet die predikant vol-bid, dan sal die predikant die gemeente vol-preek. +Anon