LEADING LITTLE ONES TO GOD deur Marian Schoolland,

in Afrikaans vertaal deur Marianne Bron, as

LEI DIE KINDERTJIES NA GOD TOE

Hierdie boek/vertaling wil ‘n gids wees vir ouers wat begeer om hulle kinders na God toe te lei. Vir ‘n kind se geestelike ontwikkeling is daar niks so belangrik as die gesprekke met Pappa of Mamma, oor die grote God wat ons gemaak het en ons liefhet.

In navolging van die skryfster, kan ek beaam dat ons nie dankbaar genoeg kan wees nie dat onse God Homself so geopenbaar het, dat selfs ‘n klein kind iets kan verstaan van sy Majesteit, Heiligheid en Liefde.

Die kort hoofstukke (lessies) wat volg  bestaan elk uit die volgende:

  • Leesdeel: met spasiëring en skuinsdruk, vir verstaanbare voorlesing en, vir die kind, betekenisvolle oordenking en vaslegging van nuwe kennis;
  • Vrae: gespreksriglyne, om kinders te help met toepassing van die kennis in hul eie ervaringswêreld;
  • ‘n Kort Bybelvers: vir herhaalde lees en moontlike memorisering (veral deur ouer kinders);
  • ‘n Skrifgedeelte: meer bedoel vir ouer kinders, as bevestiging van die lesstof deur die Bybel self;
  • ‘n Liedjie: om jonk en oud te inspireer om God te prys, asook om ons geloof en vertroue te versterk;
  • ‘n Kort gebed: ‘n waardevolle ‘verseëling’ van die kinderhart, waarin sopas nuwe saad gesaai is. Vir letterlike gebruik, of as ‘n riglyn vir toepassing van die betrokke lesmateriaal.

Ons bede is dat hierdie werk ‘n seën mag wees in elke huis waar dit tot eer van God gebruik word, sodat ook ons kinders mag leer om Hom reg te ken en hartlik lief te hê.

 

Aanhegsels: