Algemene Biblioteek

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo? Lees verder
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Die gevaar lê binne

Die grootste gevaar vir die Christendom lê nie in ander gelowe nie - hoe groot en hoe sterk hulle ook mag wees. Dit lê veel nader, dit lê in die Christendom self. As die Christendom self verswak, dan kan nie voorsien word hoe sleg dit in die toekoms sal gaan nie. As aan eie geloof getwyfel word, word die bene swak waarop die Christendom in die stryd teen die geeste van die tyd moet staan. Sinkretisme (vermenging van gelowe) is dus allereers vir ons binne die Christendom ‘n probleem. Wie is Jesus vir ons? Wat dink óns van die Christus? Hierdie eeue oue vraag wat Jesus self eenmaal aan sy dissipels gestel het, is nog volkome aktueel. Is Hy één van vele, of is Hy die Enige? Wie Hom een van vele laat wees, verloor Hom; wie Hom die enigste laat wees, wen en behou Hom. En daarby baat nie alleen ons nie, maar ook ander.

K. Exalto in Jezus, de enige weg

Onlangse blogs

Wat sien ons in die Ou Testament gebeur? Die een mislukking na die ander. Telkens is... meer
Die organisasie Open Doors vestig ons aandag steeds weer op die vervolgde kerk. Met... meer
Die kerk moet ongetwyfeld missionêr besig wees, maar moet nie so daarmee oorweldig... meer
Alle ware gelowiges het sonde wat in hulle oorgebly het in hierdie lewe. Romeine 7:... meer
Met twintig jaar se ANC-bewind agter die rug wonder ‘n mens wat die volgende... meer