Algemene Biblioteek

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo? Lees verder
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Hoe kan ons God ken?

Wie is God? Wanneer hierdie vraag slegs in die lig van ons menslike ervarings en beskouings benader word, is die gevolg 'n lang reeks menslike godsbeelde sonder enige sekerheid. Vir 'n werklike antwoord op hierdie vraag is ons dus nie op ons menslike ervaring aangewese nie, maar op die goddelike openbaring. Ons sou God nie kon geken het as Hy Hom nie deur ons laat ken het nie. Ons kan per slot van sake geen sinvolle woord oor God sê sonder om met God se Woord rekening te hou nie. Vir sommige mense is dit 'n hinderlike gedagte, ander noem dit 'n voorbeeld van Christelike arrogansie. Dit is inderdaad 'n struikelblok. Dit is die struikelblok van die Sola Scriptura - slegs deur die Skrif. Hierdie siening hou verband met die erkenning van die menslike bankrotskap, die verblinding weens ons afval van God, en die onmag om uit onsself God werklik te ken.

H. G. L. Peels in Heilig is zijn Naam (p. 24)

Onlangse blogs

Wat sien ons in die Ou Testament gebeur? Die een mislukking na die ander. Telkens is... meer
Die organisasie Open Doors vestig ons aandag steeds weer op die vervolgde kerk. Met... meer
Die kerk moet ongetwyfeld missionêr besig wees, maar moet nie so daarmee oorweldig... meer
Alle ware gelowiges het sonde wat in hulle oorgebly het in hierdie lewe. Romeine 7:... meer
Met twintig jaar se ANC-bewind agter die rug wonder ‘n mens wat die volgende... meer