Hier vind u modules wat deelgemaak kan word van e-Sword, 'n bestaande Bybelprogram. Dit is nie outomaties deel van hierdie Bybelprogram nie, maar u moet die module hier aflaai, en dan deelmaak van die Bybelprogram (volgens hulle eie instruksies). As u reeds hierdie Bybelprogram gebruik, verryk dan gerus u program met onderstaande literatuur!

'n Skakel na e-Sword Bybelprogram vind u hier: https://www.e-sword.net/

 Ons is baie dankbaar dat ons hierdie materiaal van Dr. Attie Bogaards ontvang het, en dit is as gevolg van die reuse werk van Willem Swanepoel dat ons hierdie modules vir u kan beskikbaar maak.

e-Sword - Afrikaans🔗

AanhegselsGrootte
File Bybel 1953 Afrikaans.EXE1.64 MB
File Jona - A. H. Bogaards.exe310.17 KB
File Naggesigte van Sagaria - A. H. Bogaards.exe135.61 KB
File Christus die Groot God, Rotsvesting en Herder van Psalm 48 - A. H. Bogaards.exe296.94 KB
File Voëlvlug oor die Ou Testament - G. J. C. Jordaan.exe402.83 KB
File Hosea - D. Kempff.exe337.45 KB
File Geveg met God (Job) - J. H. Kroeze.exe351.56 KB
File Handboek Bybelse Geskiedenis OT - J. H. Kroeze.exe720 KB
File Prediker - J. H. Kroeze.exe361.49 KB
File Hiskia - J. H. Kroeze.exe339.12 KB
File Psalms in die NT Aangehaal.exe71.49 KB
File Thessalonicense - M. J. Booyens.exe355.46 KB
File Elke dag in die lig (Johannes) (topic-lȇer) - M. J. Booyens.exe581.43 KB
File Elke dag in die Lig (Johannes)(devotions-lȇer) - M. J. Booyens.exe577.07 KB
File Kom Here Jesus (Openbaring)(topic-lȇer) - M. J. Booyens.exe647.31 KB
File Kom Here Jesus (Openbaring)(devotions-lȇer) - M. J. Booyens.exe647.1 KB
File Briewe van Johannes - M. J. Booyens.exe351.76 KB
File Deur Die Geloof - M. J. Booyens.exe361.11 KB
File Jou Geloof het jou Gered - M. J. Booyens.exe374.98 KB
File Die Werk van julle Geloof - M. J. Booyens.exe361.11 KB
File Aan die Voete van Jesus - M. J. Booyens.exe352.99 KB
File Briewe van Paulus - J. C. Coetzee.exe331.88 KB
File Die Kanon van die Ou en Nuwe Testament - J. C. Coetzee.exe341.58 KB
File Oorsig oor die Nuwe Testament - V. E. d'Assonville.exe1.19 MB
File Woorde en Dade van Jesus - P. J. S. de Klerk.exe416.57 KB
File Mattheus - L. Floor.exe381.41 KB
File Kinderdoop - Grootdoop - Herdoop - L. Floor.exe307.01 KB
File Die Evangelie van die Koninkryk - L. Floor.exe372.25 KB
File Die Heilige Doop in die NT - L. Floor.exe460.6 KB
File Perspektiewe op die Prediking van Paulus - L. Floor.exe353.72 KB
File Hy wat met die Heilige Gees Doop - L. Floor.exe370.73 KB
File Voëlvlug oor die Nuwe Testament - G. J. C. Jordaan.exe372.58 KB
File Woord vir Woord - G. J. C. Jordaan.exe334.12 KB
File Pastorale Briewe - D. Kempff.exe344.84 KB
File Hebreȇrs - D. Kempff.exe337.59 KB
File Belydenisskrifte.exe356.37 KB
File Belydenisskrifte met Tekste.exe417.77 KB
File Belydenisskrifte - D. L. Simpson.exe312.55 KB
File Gereformeerde Geloof - L. Boettner.exe303.89 KB
File Wedergeboorte - A. H. Bogaards.exe322.34 KB
File Wedergeboorte (verkort) - A. H. Bogaards.exe295.75 KB
File Die Gesonde Leer - P. J. de Bruyn.exe345.52 KB
File Ons Glo en Bely (NGB) - M. J. Booyens.exe424.72 KB
File Jou Enigste Troos - P. J. de Bruyn.exe481.18 KB
File Leer en Lewe - J. G. Feenstra.exe485.29 KB
File Wie is in Beheer - A. W. Pink.exe304.53 KB
File Bybelstudie oor die NGB - C. Saayman.exe362.22 KB
File Westminster Konfessie.exe322.33 KB
File Prediking en verbond - D. Postma.exe308.48 KB
File Studie oor die Dordtse Leerreels - C. Saayman.exe383.03 KB
File Geloof deur die Eeue - L. F. Schulze.exe488.06 KB
File Die Apokriewe - H. Hefer.exe302.22 KB
File Ons Glo met die Hart - L. F. Schulze.exe327.34 KB
File Kategismus van Calvyn - Vertaal deur H. W. Simpson.exe326.46 KB
File Dink aan jou Doop - V. E. d'Assonville.exe290.76 KB
File Die Gereformeerde Geloof.exe303.89 KB
File Wie is In Beheer.exe304.53 KB
File Die Verborgenheid van die Geloof - J. H. Kroeze.exe336.49 KB
File Huwelik en Gesin In Die Skrif - M. J. Booyens.exe375.13 KB
File Dans - P. W. Buys.exe308.29 KB
File Die Uitnemende Weg (oor jou geld) - J. Coetzee.exe454.12 KB
File Die Christen en Kleredrag - P. J. de Bruyn.exe316.25 KB
File Die Tien Gebooie - P. J. de Bruyn.exe517.04 KB
File Dood en Opstanding - P. J. de Bruyn.exe323.3 KB
File Kuisheid voor die Huwelik - P. J. de Bruyn.exe360.4 KB
File Ons oe is op U - P. J. de Bruyn.exe327.59 KB
File Gebed - P. J. S. de Klerk.exe308.63 KB
File Begrafnis of Liggaamsverbranding - H. Hefer.exe309.53 KB
File Kremasie - A. Lindhout.exe299.39 KB
File Saamwoon voor die Huwelik - J. G. Noeth.exe373.21 KB
File Man en Vrou - D. C. S. van der Merwe.exe323.33 KB
File Kulte - H. Stoker.exe292.03 KB
File Voëlvlug oor die Kerkgeskiedenis - C. Saayman.exe306.63 KB
File Beknopte Kerkgeskiedenis - B. Spoelstra.exe1.04 MB
File Vrou - God Roep jou - P. Coetzee.exe306.7 KB
File Handleiding vir Diakens - Streeksklassis Trans-Magalies.exe309.27 KB
File Handleiding vir Ouderlinge - Streeksklassis Trans-Magalies.exe307.64 KB
File Verklaring van die KO - B. Spoelstra.exe630.03 KB
File Kerkorde in die Praktyk - J. Visser.exe444.23 KB
File Ken en Vertrou - J. J. van der Walt en G. C. P. van der Vyver.exe371.11 KB
File Sondaars in die Hande van 'n Toornige God - J. Edwards.exe495.67 KB
File Formuliere.exe308.09 KB
File Psalms en Skrifberymings - Totius.exe422.56 KB
File Die Dwaasheid om te Preek - V. E. d'Assonville.exe335.67 KB

e-Sword - Engels🔗

e-Sword - Nederlands🔗