Hier vind u modules wat deelgemaak kan word van TheWord, 'n bestaande Bybelprogram. Dit is nie outomaties deel van hierdie Bybelprogram nie, maar u moet die module hier aflaai, en dan deelmaak van die Bybelprogram (volgens hulle eie instruksies). As u reeds hierdie Bybelprogram gebruik, verryk dan gerus u program met onderstaande literatuur!

'n Skakel na TheWord Bybelprogram vind u hier: https://www.theword.net/

 Ons is baie dankbaar dat ons hierdie materiaal van Dr. Attie Bogaards ontvang het, en dit is as gevolg van die reuse werk van Willem Swanepoel dat ons hierdie modules vir u kan beskikbaar maak.

TheWord - Afrikaans🔗

 

AanhegselsGrootte
File Ps 110 en die 2016-vertaling - A. H. Bogaards.exe450.04 KB
File Bybel 1953-vertaling vir TheWord - Uitgedeel in opdrag van God.exe1 MB
File Psalm 48 - A. H. Bogaards.exe298.63 KB
File Psalmstudies - A. H. Bogaards.exe475.7 KB
File Preekreeks Abraham - A. H. Bogaards.exe198.69 KB
File Die Profete - P. J. S. de Klerk.exe451.36 KB
File Verklaring En Prediking Van Die OuTestament - J. L. Helberg.exe287.97 KB
File Hosea - D. Kempff.exe347.83 KB
File Handboek Bybelse Geskiedenis OT - J. H. Kroeze.exe1.27 MB
File Prediker - J. H. Kroeze.exe373.3 KB
File Hiskia - J. H. Kroeze.exe348.33 KB
File Job - J. H. Kroeze.exe370.24 KB
File Jeremia - J. H. Kroeze.exe377.46 KB
File Elke dag in die Lig_Johannes_ - M. J. Booyens.exe885.04 KB
File Kom Here Jesus_Openbaring_ - M. J. Booyens.exe709.56 KB
File Julle sal My Getuies wees_Handelinge_ - M. J. Booyens.exe583.13 KB
File Preke Galasiȅrs - A. H. Bogaards.exe643.9 KB
File Thessalonicense - M. J. Booyens.exe450.22 KB
File Deur die geloof - M. J. Booyens.exe373.28 KB
File Die werk van julle geloof - M. J. Booyens.exe373.51 KB
File Jou geloof het jou gered - M. J. Booyens.exe385.79 KB
File 'n Vaste vertroue op dit wat ons hoop - M. J. Booyens.exe264.9 KB
File Lig en Liefde_Briewe van Johannes_ - M. J. Booyens.exe343.05 KB
File Openbaring - M. J. Booyens.exe1 MB
File Briewe van Paulus - J. C. Coetzee.exe335.76 KB
File Kanon van die Ou en Nuwe Testament - J. C. Coetzee.exe201.05 KB
File Oorsig oor die NT - V. E. d'Assonville.exe1.2 MB
File Die woorde en dade van Jesus - P. J. S. de Klerk.exe577.6 KB
File Voȅlvlug oor die NT - G. J. C. Jordaan.exe377.66 KB
File Die Evangelie van die Koninkryk - L. Floor.exe385.31 KB
File Die doop volgens die NT - L. Floor.exe469.64 KB
File Hy wat met die Heilige Gees doop - L. Floor.exe392.9 KB
File Mattheus - L. Floor.exe395.75 KB
File Perspektiewe op die prediking van Paulus - L. Floor.exe364.46 KB
File Handboek Bybelse Geskiedenis NT - E. P. Groenewald.exe1.2 MB
File In gelykenisse het Hy geleer - E. P. Groenewald.exe328.73 KB
File Die pos uit Patmos - G. A. Hadjiantoniou.exe246.56 KB
File Meer as oorwinnaars - W. Hendriksen.exe471.42 KB
File Hebreȅrs - D. Kempff.exe350.02 KB
File Pastorale Briewe - D. Kempff.exe354.43 KB
File Woord vir woord (Efesiȅrs) - G. J. C. Jordaan.exe345.12 KB
File Nuwe en Ou dinge - W. J. Snyman.exe795.27 KB
File VGK Bybelkursus.exe625.42 KB
File Ou Testament in die Nuwe Testament.exe301.54 KB
File 1 Korinthiërs 11_2-16 'n Hermeneuties-Eksegetiese Studie - G. J. van Wyk.exe204.67 KB
File Skrifindeks vir die belydenisskrifte - W. Swanepoel.exe387.31 KB
File Belydenisskrifte.exe1.32 MB
File Wedergeboorte - A. H. Bogaards.exe569.76 KB
File Wedergeboorte (verkort) - A. H. Bogaards.exe532.79 KB
File Kategismus van Calvyn - H. W. Simpson.exe332.67 KB
File Wat dink u van die Christus - P. J. de Bruyn.exe557.11 KB
File Dood en opstanding - P. J. de Bruyn.exe326.89 KB
File Ons Glo en Bely_NGB_ - M. J. Booyens.exe433.56 KB
File Verklaring van die Kategismus_Lammers_ - M. J. Booyens.exe326.55 KB
File Leer en Lewe - J. G. Feenstra.exe994.87 KB
File Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk - L. S. Kruger.exe297.87 KB
File Ons Belydenis-Skrifgefundeer - H. van Wyk.exe334.89 KB
File Ons Belydenis_Skrifgefundeer TABEL-formaat - H. van Wyk.exe398.89 KB
File Die kosbare goud - Verskeie Gereformeerde Predikante.exe503.59 KB
File Huwelik en gesin in die Skrif - M. J. Booyens.exe386.15 KB
File Gebed - P. J. S. de Klerk.exe456.6 KB
File Tien Gebooie - P. J. de Bruyn.exe880.64 KB
File Bewaar jou goeie pand - P. J. de Bruyn.exe397.13 KB
File Ons oȅ is op U _Gebed_ - P. J. de Bruyn.exe329.43 KB
File Kuisheid voor die huwelik - P. J. de Bruyn.exe364.89 KB
File Die navolging van Christus - S. C. W. Duvenage.exe865.64 KB
File Begrafnis en liggaamverbranding - H. Hefer.exe315.27 KB

TheWord - Engels🔗

TheWord - Nederlands🔗

AanhegselsGrootte
File Mozes - J. C. Sikkel.exe615.72 KB
File Onder de vleugelen des Heeren_Rut_ - J. C. Sikkel.exe584.33 KB
File Naar Gods hart_1 en 2 Samuel_ - J. C. Sikkel.exe583.48 KB
File Wagens Israels_Elia_ - J. C. Sikkel.exe368.57 KB
File Jesaja 40-66 - J. C. Sikkel.exe1.1 MB
File Jeremia - H. Veldkamp.exe690.55 KB
File Ezechiël - H. Veldkamp.exe599.37 KB
File Daniël - H. Veldkamp.exe412.98 KB
File Hosea - H. Veldkamp.exe464.18 KB
File Amos - H. Veldkamp.exe420.7 KB
File Obadja - H. Veldkamp.exe331.44 KB
File Haggai-Sagaria - H. Veldkamp.exe449.33 KB
File Korte Verklaring_Haggai_Zacharia_Maleachi - J. Ridderbos.exe540.4 KB
File Zie het Lam Gods - J. C. Sikkel.exe316.69 KB
File Een Hoorn der Zaligheid - J. C. Sikkel.exe272.65 KB
File Gescheiden en Vereenigd - J. C. Sikkel.exe229.78 KB
File Romeinen - J. C. Sikkel.exe965.06 KB
File Jacobus - J. C. Sikkel.exe751.18 KB
File Johannes - H. Veldkamp.exe470.15 KB
File In de Schemering van Christus Wederkomst - H. Veldkamp.exe351.16 KB
File Dag van de Zoon des Mensch - H. Veldkamp.exe354.28 KB
File Statenvertaling met Strongs.exe1.57 MB
File Kanttekeningen Statenvertaling.exe2.78 MB
File Redelijke Godsdienst - W. a'Brake.exe1.94 MB
File Gereformeerde Dogmatiek - H. Bavinck.exe2.41 MB
File HK _ NGB _ DL - J. G. Feenstra.exe1022.28 KB
File Lichtende Verbintenissen - J. Francke.exe493.6 KB
File Preken - B. Smytegelt.exe1.26 MB
File Het Amen der Kerk _NGB_ - J. van Bruggen.exe420.46 KB
File Zondagskinderen_HK_ - H. Veldkamp.exe769.7 KB
File De Voorzeide Leer_HK_ - C. Vonk.exe1009.45 KB
File Van Sabbat naar Zondag - J. Francke.exe753.27 KB
File Beslagen Vensters_Gebed_ - H. Veldkamp.exe347.26 KB
File De Wereld en Wij - H. Veldkamp.exe570.53 KB
File Leven uit het Geloof - H. Veldkamp.exe634.02 KB
File Onze Eredienst - A. Kuyper.exe844.37 KB
File De Heilige Schrift en Haar Verklaring - J. C. Sikkel.exe609.19 KB
File Verskeie boeke_18_ - H. Veldkamp.exe5.03 MB
File Moeders in De Bijbel - H. Veldkamp.exe380.18 KB
File Mensen Gods - H. Veldkamp.exe359.85 KB
File Kerkgangers - H. Veldkamp.exe330.47 KB
File Ambt der Gelovigen - H. Veldkamp.exe317.28 KB
File Dubieuse Posten - H. Veldkamp.exe405.53 KB