Boekrakke

Christelike Media bou ook ‘n fisiese biblioteek met die doel om die bestudering van die Christelike geloof en Christelike wêreldbeskouing te bevorder.

God is groot, en sy werk is so hoog en breed en diep en heerlik – wie sal dit ooit kan bevat? As gelowiges het ons egter die taak om dit raak te sien, te bestudeer en op te skryf. Ook al sal al die boeke van die wêreld God se werk nie kan bevat nie (Joh 21:25), tog is dit waarna ons streef met ons biblioteek. Ons wil ‘n volledige en uitgebreide biblioteek opbou sodat die getroue bestudering van  God se Woord en werk in hierdie land al die ondersteuning kry wat dit verdien. Hier vind u ‘n katalogus van die boeke wat in hierdie biblioteek beskikbaar is.

Katalogus van die Studie Biblioteek

Indien u graag een van hierdie boeke wil uitneem, kontak ons gerus hier. Of indien u graag meer wil weet, of graag ‘n skenking (boeke of geld) wil maak om hierdie biblioteek uit te bou, kontak Jopie van der Linden gerus hier. Ons het u hulp en ondersteuning nodig!