Die Gees-vervulde Christen is ’n sang-vervulde Christen. C. R. Swindoll