God het mens geword sodat die mens na God gelei kon word. Gregorius van Nazianzus