Christene moet in die politiek betrokke raak juis omdat hulle ’n geloofsoortuiging het. In die naam van die Here moet die hongeres gevoed word en moet geregtigheid gesoek word. Johan D. Tangelder