Matteus

Matteus 21:5 - Jerusalem, kyk, jou Koning kom na jou toe!

Droomer, N.

Mattheus 2:17-18 - Christus kom te Midde van Trane om ons Trane af te Droog

Jordaan, G.J.C.

Mattheus 26:14-16 - Dertig Sikkels Silwer

Momberg, H.L.J.

Matteus 1:1-17 - God se koninkryk kom ondanks ons

Droomer, N

Matteus 4:2-4 - Op die mespunt van ekonomiese versoeking

Meijer, GJ

Matteus 4:1-11 - Christus se eerste ampstaak: Deur Satan versoek

Meijer, GJ

Matteus 27:45 - Die dag toe die son twee keer opgekom het

Onbekend

Matteus 2:17-18 - Christus kom temidde van trane om ons trane af te droog

Jordaan GJC

Matteus 5:10 - Jesus Christus - ons geregtigheid

Jordaan GJC

Matteus 17:1-13 - Moenie bang wees nie!

Viljoen E
Subscribe to RSS - Matteus