Die kerk is nie alleen deur Christus ingestel nie, maar is ook uit Hom, en kan nie vir ʼn oomblik sonder Hom voortbestaan nie. R. B. Kuiper