Die tekort aan geloof is die bron van hebsug. Johannes Calvyn