Om God te soek is om blydskap te begeer; om Hom te vind ís daardie blydskap. Augustinus