Jy sal eers met jou hele hart en alles wat jy het die Here Jesus moet liefhê, voordat jy kan saampraat oor die antitese tussen kerk en wêreld. E. A. de Visser