Opinies verander, maar die waarheid wat deur God gespreek is, kan net so min verander as wat hierdie sprekende God kan verander. C. H. Spurgeon