‘n Groot krag van sonde is dat dit mense so verblind dat hulle nie sy ware karakter verstaan nie. Andrew Murray