Een van Satan se metodes vandag is om so baie organisasies in die kerk te begin dat die lidmate nie meer tyd het vir gemeenskap met God nie G. C. Morgan