Ons moet ons omstandighede sien deur God se liefde vir ons, en nie – soos ons geneig is om te doen – God se liefde vir ons sien deur ons omstandighede nie. J. Bridges