Bron: De Reformatie, 1977. 2 bladsye.

Ovasie vir God

staande ovasie🔗

Jesus in die Hoofrol🔗

Dit was pragtig. ʼn Vol aandprogram. ʼn Toneelstuk uit die boonste rakke. Veral die hoofrolspeler. Dié het nie net toneelgespeel nie, hy het jou meegevoer na ʼn ander wêreld. Te mooi om waar te wees. Van begin tot einde het jy gevoel jy is dáár; dat jy deel is van die toneelstuk. Dat dit oor jóú gaan. Die hoofrolspeler het dit so naby gebring dat jy intens betrokke geraak het. Jy is geraak tot die diepste van jou bestaan. Dit is geen wonder dat die staande ovasie na die afloop minute lank geduur het nie. Veral toe die hoofrolspeler na vore gekom het, was die gejuig oorweldigend…

Dit is pragtig. ʼn Vervulde lewensprogram. Hier is ewewel nie ʼn toneelstuk nie, maar die harde, heerlike werklikheid. Lewensgetrou. Veral die Hoofrolspeler. Van begin tot einde gee Hy jou die gevoel dat jy daar hoort. Dit gaan oor jou! Jy word geraak tot in die diepste van jou bestaan. Jy raak daarby betrokke. Jy kan nie neutraal bly nie. Dit is geen wonder dat die Outeur van hierdie wonderlike skouspel ʼn lewenslange staande ovasie van jou vra nie.

As die Hoofrolspeler terugkom sal ʼn oorweldigende gejuig opgaan.

Hoe klein voel ʼn mens nie as jy die ‘draaiboek’ van die van die grote God oordink nie. Wie anders sou dit kon skep? Die waarheid van God bring jou tot nederigheid. Nederigheid teenoor jou naaste, want jy weet jy het self nie ʼn voet om op te staan nie. Maar sekerlik ook nederigheid teenoor jou Skepper. Wie is jy dat jy met Hom kan wandel?

God en Jy🔗

As jy oor nederigheid nadink, moet jy goed besef wie jy is. Die Woord van God hou ʼn spieël voor jou. En wat sien jy? Jy sien ʼn sondige mens wat uit homself niks is nie.

Jy sien jouself in dowwe kleure geteken. ʼn Mens in ellende. ʼn Mens, ʼn vreemdeling, ver van sy bestemming; deur jouself onbetrokke gemaak; net ʼn toeskouer. Kan daar iets van kom? Ja, daar kom iets van, maar nie danksy jouself nie. Die Hoofrolspeler alleen verdien ʼn staande ovasie. Dit is Hy wat jou by die plan van God betrek. Sy optrede is ‘één vir almal’.

As jy vashou aan sy optrede, as jy in sy rol glo, dan word jy één met Hom; dán kry jou lewe glans; dan is daar ʼn uitweg uit jou eie treurspel – die enigste uitweg – wat God jou in sy liefde aanwys. Die hemelse Regisseur wys jou na die Hoofrolspeler.

As jy oor nederigheid nadink, moet jy ook goed besef wie God is. God is te groot vir woorde. Tog is die toneelstuk in mensewoorde geskryf, en die Hoofrolspeler is ʼn mens soos ons. En as jy die teks van sy se toneelstuk lees, hoe kom jy nie onder die indruk van die grootheid van God nie. As jy oor die skepping lees. As jy oor die herskepping nadink. As jy God leer ken in sy trou, in sy liefde, in sy genade en in sy strengheid. As jy die Here God ontmoet in sy Seun, Jesus Christus. Dit kan nie anders as om groot indruk te maak nie. Jy voel soos Johannes in Openbaring 1. Jy val soos ʼn dooie voor sy voete en aanbid. Jy word kleiner en kleiner, en hoe kleiner jy word, hoe groter word God. Só mag jy diensbaar bly – lewenslank.

waterval met reënboog🔗

Ovasie vir God🔗

Besef wie jy is. Besef wie God is. As jy dié twee dinge doen, sal jy dit nie in jou kop kry om hoogmoedig, oordrewe selfgeldend te wees nie. Dan dink jy nie aan applous vir jouself nie, omdat jy weet dat jy nie applous werd is nie. Dit is Gód wat ons lewe lank ons staande ovasie verdien. Daar moet ons hele lewe op gerig wees.

God bied meer as net ʼn toneelstuk. Wat Hy jou bied, raak jou diepste wese; of liewer: Wie Hy jou bied raak jou tot in die diepste van jou siel. En dit is dringend nodig, want uit jouself … ag, jyself beteken tog so oneindig min. Volke is voor God soos ʼn stoffie op ʼn weegskaal, soos ʼn druppel aan die emmer. Wie is jy dan? Klein mensie teenoor die grote God – as jy jouself waarlik ken; jouself steeds beter leer ken in die spieël van die Woord van God.

Dan besef jy dat jy nie die aandag van God verdien het nie. Dan besef jy dat Jesus nie sy hoofrol vir jou hoef te gespeel het nie. Dit was nie ʼn verpligte vertoning nie! As dit tot jou deurdring, kry jy die besef van die onmeetlike grootheid van God. Dat Hy sy liefde in jou belê, is te groot vir woorde. Dit maak jou as mens klein. Dit maak jou bewondering en liefde vir God enorm groot.

Jou bestaan moet ʼn lewenslange ovasie vir God wees. Jy gee God al die eer. Jy voel klein in sy nabyheid. Só bereik God sy doel in jou lewe. God het klein mensies lief.

Kommentaar