Waar is God in hierdie swaarkry, deurmekaar wêreld?  Waar was God tydens die tsunamis in Japan?  Waar was God tydens die 2001 terreuraanvalle op New York?  Waar was God tydens die moorde op die Jode in die tweede wêreldoorlog?  Dit is moeilik om antwoorde op hierdie vrae te kry.  In 2002 het die kontroversiële boek van Prof. Adrio König  God, waarom lyk die wêreld so?, verskyn.  König het ’n nuwe oplossing vir die probleem van swaarkry probeer bied, maar in die proses het König egter God se almag betwyfel.

Morné Diedericks se boek Mens, waarom lyk die wêreld so?, in reaksie teen König se boek God, waarom lyk die wêreld so? bied die gereformeerde antwoord op die probleem van kwaad en swaarkry.  Hoewel Diedericks in 2011 ’n HB & MJ Thom-toekenning  ontvang het vir uitnemende navorsing op die gebied van kwaad en swaarkry,  verenig hy in hierdie boek teoloog, filosoof en gewone persoon op straat, op ’n aktuele wyse.  Die waarde van die boek is ook opgesluit in die rigtinggewende aanpak van hierdie vrae en antwoorde.  König poog ook om nuwe antwoorde op nuwe vrae te formuleer.  Sy leemtes word egter goed ontbloot en ‘n tetiese aanpak as antwoord daarteenoor gestel.

Mens, waarom lyk die wêreld so? is populêr geskryf maar boet geen diepte in nie.  Inteendeel, dit wil eerlik in gesprek tree met die huidige lewensvrae in mense se lewens.  Dit maak egter ook erns met die feit dat God se Woord as spreke van God altyd relevant en aktueel is.   Hierdie boek is vertroostend en apologeties.

Sleutelwoorde: 
Voorsienigheid van God