Hoe weet ek dat my gebed verhoor word? Veral as ek sien dat God nie aan my gee wat ek van Hom vra nie, dan begin ons al gou te wonder of God my gebed werklik aanhoor. Hoe weet ek dat my gebed werklik by God uitkom? Soos iemand nou die dag vir my vra: Is daar nie dalk net iewers iets fout met die "konneksie" nie?

Wanneer ons praat oor die verhoring van ons gebede, moet ons in die eerste plek op Christus let. Dit is Hy wat vir ons intree, vir ons voorbidding doen by die Vader.

Wat bereik Christus deur sy voortdurende voorbidding in die hemel? Uit die breë konteks van die Skrif sal dit duidelik wees dat Christus nie sy saak bepleit voor 'n onwillige God nie. Nee, Hy het immers in die wêreld gekom om die wil van sy Vader te doen, en Hy het dit volmaak uitgevoer. Dit was die Vader se genadige plan wat Hy uitgevoer het, en deur dit te doen het Hy die Vader verheerlik. Wanneer Christus nou sy werk voortsit in die hemel, dan identifiseer Hy met, en is Hy nog steeds ten volle gerig op die wil van sy Vader.

Ons het hierdie Christus eers geken as die hoogste woord van God aan die mens, die Woord wat mens geword het. Nou leer sien ons Hom egter ook as die hoogste woord van die mens tot God - deur sy taak van voorbidding. Deur sy opstanding het ons ook gesien dat Hy die volmaak aanvaarbare advokaat vir sondaars is. Sy blote teenwoordigheid by die Vader pleit al vir ons saak. En dan pleit Hy by 'n God wat graag aan sy kinders gee wat hulle van Hom vra.

Aangesien hierdie taak wat Christus verrig van die begin tot einde ter wille van ons is, gee dit ons groot vrymoedigheid "om toe te tree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid" (Hebreërs 10:22). Die voorbidding van Christus is ons ewige waarborg dat ons nie in 'n lugleegte bid of dat ons gebed teen die plafon vasslaan nie - solank as wat ons in Sy Naam tot die Vader bid. Ons het toegang tot die Vader deur Hom wat die ware beeld van God is. Beide Paulus en die skrywer van Hebreërs verseker ons dat geen plafon ons gebede kan keer nie, omdat ons saam met Christus gereken word, in die volle teenwoordigheid van die Vader.

(G Goldsworthy, 2003. Prayer and the knowledge of God. Inter-Varsity Press)

Dat God ons gebede in die Naam van Christus verhoor, daarvan mag ons seker wees. Dat Hy dit anders verhoor as wat ons wens of hoop, daarin moet ons leer om Hom as Vader en Koning van ons lewe te vertrou.