Alle ware gelowiges het sonde wat in hulle oorgebly het in hierdie lewe. Romeine 7:23 “…maar ek vind in my doen en late `n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my `n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is.”

Daarom word ons beveel om `n einde te maak aan die sonde (Romeine 8:13; Kolossense 3:5).

Hoe moet dit gedoen word?

1.       Versterk julle deur dié waarheid dat die sondige mens saam met Christus gekruisig is (Romeine 6:6; Kolossense 3:3; Galasiërs 5:24). Dit beteken drie dinge:

          •       Die dodelike hou na ons “ou mens” is geslaan;

          •       Hy sal nie meer domineer nie;

          •       Sy finale vernietiging is wis en seker.

2.       Wees bewus daarvan dat die ou mens dood is; dit beteken dat ons die waarheid van die Skrif, dat die ou mens dood is, moet glo, en die lewe in daardie vryheid moet soek (Romeine 6:11).

3.       Kweek vyandskap met die sonde! ‘n Mens maak nie jou vriende dood nie (Romeine 8:13). Dink daaroor hoe die sonde jou beste vriend gedood het, jou Vader onteer, en probeer om jou vir altyd te vernietig.

4.       Bestry die aanslag van die sonde. Weier om getreiter te word deur sy lis en knoeiery (Romeine 6:12). Stry teen jou sondige begeertes met al jou krag soos `n bokser veg teen sy opponent en soos `n maratonatleet teen uitputting stry (1 Korintiërs 9:26; 2 Timoteus 4:7,8). 

5.       Skaar jou geheel en al by die ander kant – by God – en stel bewustelik jou hele verstand en hart en liggaam tot Sy beskikking vir geregtigheid en heiligheid (Romeine 6:13).

6.       Moenie so beplan dat die sonde `n kans kry om by die deur in te kom nie (Romeine 13:14). Moenie bv. jou kuisheid in `n pornografiewinkel probeer bewys nie.

7.       Ontwikkel maniere van denke wat voortdurend jou gedagtes op God rig (Romeine 12:2; 2 Korintiërs 4:6). Vestig jou aandag daagliks op “die dinge van die Gees” (Romeine 8:5), “dinge wat daarbo” is (Kolossense 3:2), “alles wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is” (Filippense 4:8).

8.       Erken jou mislukkings en bely elke dag al jou sondes waarvan jy bewus is (1 Johannes 1:9). Vra vir vergifnis (Matteus 6:12).

9.       Vra vir die hulp en krag van die Heilige Gees in al hierdie dinge (Romeine 8:13; Galasiërs 5:17, 22, Esegiël 36:27; Jesaja 26:12)

10.     Wees deel van `n groter en `n kleiner geloofgemeenskap waar jy dikwels aangespoor word om op jou hoede te wees vir die misleiding van sonde (Hebreërs 3:13).

11.     Pasop vir die “werke van die wet”; maar laat jou stryd “die werk van die geloof” wees (2 Tessalonisense 1:11). Dit beteken dat jou stryd teen die sonde moet ontstaan uit vertroue in die groter vreugde om naby aan Christus te leef.

John Piper

Hierdie artikel is vertaal deur Dries du Plessis

Sleutelwoorde: 
sonde - stryd teen sonde