Die opbouing van God se kinders in waarheid en liefde op alle terreine van hulle lewe, tot eer van ons Drie-enige God.

Die kostelose beskikbaarstelling van Skrifgetroue literatuur in elektroniese formaat, sodat:

  1. Ons persoonlike lewe voor die aangesig van God steeds voller en meer verantwoord kan plaasvind
  2. Die onderlinge herkenning (en gesprek) tussen alle kinders van God mag groei, om uiteindelik te kom tot sigbare eenheid - 'n eenheid in waarheid en liefde
  3. Hulp en ondersteuning aangebied kan word aan gelowiges en klein groepies gelowiges wat in eensaamheid worstel om trou te bly aan God en sy Woord
  4. Alle Afrikaanssprekende mense toegang kan hê en verwonderd kan staan oor die onbeskryflike geestelike rykdom wat God aan al sy kinders wil gee.

‘n Christelike biblioteek in elke huis!