Ons groot doel is om die materiaal op hierdie webwerf gratis te kan verskaf. Ons begeerte is om hierdie materiaal so ver en wyd as moontlik te versprei, en daarvoor wil ons geen voorwaardes stel nie. Ook nie finansiële voorwaardes nie. Soos u egter sal verstaan het hierdie werk steeds baie onkostes. As u kan help om hierdie onkostes te dek en ons geleenthede te gee om nog verder te groei, sal ons dit grootliks waardeer! Dankie dat u oorweeg om ons op so ’n manier te help.

Vir u gerusstelling miskien net gou iets meer oor wie ons is: Ons is ’n Art 21 Organisasie. Dit hou onder andere in dat ons geen winsmotief het nie, asook dat ons finansies nagegaan word deur ’n ouditeur.

Kontak ons gerus vir ons bankbesonderhede.
Baie Dankie.