Die Psalms is nie verouderde liedere wat vreemd is aan die Christen se lewe vandag nie. In die Psalms leer die Gees ons om van ons Heiland te sing. Dit sien ons reeds in die manier waarop die Nuwe Testament die Psalms aanhaal en gebruik, maar daar is nog veel meer te vinde as daardie gedeeltes waarna die Nuwe Testament direk verwys. Volg saam met ons die rykdom van die Psalms, ook vir die Christelike belewing vandag. 
Aan die regterkant op die voorblad, onder die afdeling "Fokus" kan u die preke vind ("Bruilofsliedere vir die Messias")