Byna alle valse leer is ‘n aanval op God, sy heerlike majesteit en die wonderlike waarheid oor wie en wat Hy as God is. Daarom is valse leer so gevaarlik. Daarom was die heiliges van God wat Hom liefhet, bereid om ter wille van die ware Godsleer te sterf.

A. den Hartog in The importance of a doctrinal Christianity