Niemand sal ooit God dien met ‘n opregte hart, of sal opgewek word om Hom te vrees en gehoorsaam te wees met genoegsame ywer, totdat hulle voldoende verstaan hoe baie hulle God verskuldig is vir Sy genade.

Johannes Calvyn